Türk doktor ve mühendislerinden "stent-greft" alanında büyük başarı

Türk Doktor ve Mühendislerinden Stent-Greft Alanında Büyük Başarı

Türkiye’nin tıbbi alandaki önemli bir başarısı olan yerli stent-grefti Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen başarılı bir uygulama ile geliştirildi. Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk’un liderliğinde gerçekleştirilen bu başarı, INVAMED tıbbi cihaz teknoloji kampüsünde geliştirilen ‘Atlas Stent Greft’ ile dünya çapında büyük bir başarıyı temsil ediyor. Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki gelişiminin küresel alanda da tanındığı belirtiliyor.

Damar sertliği, ileri yaş grubundaki insanlar arasında yaygın bir sorun haline geldiği için bu tür medikal cihazların önemi giderek artmaktadır. Özellikle bacak damarlarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılan stent greft teknolojisinin Türkiye’de üretilmiş olması, ülkemizin sağlık alanındaki ilerlemesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Stent greft, damarlarda oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için kullanılan bir cihazdır. Damara yerleştirilen bu cihaz, damarı destekleyerek doğru kan akışını sağlamaya yardımcı olur. Daha önce dünyada sadece belirli ülkelerde üretilen bu tür medikal cihazların artık Türkiye’de üretiliyor olması, ülkemizin teknolojik anlamda da geldiği noktayı göstermektedir.

Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk’un liderliğinde, Artven koordinasyonunda gerçekleştirilen bu başarılı uygulama, Türk mühendislerin ve doktorların inovasyon kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Hastaların güvenliğini artıran bu teknolojinin Türkiye’de geliştirilmiş olması, ülkemizin tıbbi alandaki ilerlemelerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin tıbbi alanda gerçekleştirdiği bu önemli başarı, uluslararası arenada da büyük ses getirmiştir. Stent greft teknolojisinin Türkiye’de üretilmiş olması, ülkemizin sağlık sektöründeki yerli üretim kapasitesini ve teknolojik gelişimini göstermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Türk mühendisliğinin ve doktorlarının bu tür inovasyon projeleriyle dünya çapında tanınması, ülkemizin tıbbi alandaki potansiyelini de ortaya koymaktadır.