Türk Bilim İnsanları Akıllı Cihaz Üretiyor

TÜSEB Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı, yapay zeka teknolojisinin tıp alanında hızla yayıldığını ve hekimlerin önemli yardımcılarından biri haline geldiğini belirtti. Verilerin depolanması ve analizine dayanan yapay zeka, robotik cerrahi, tanı koyma süreci ve diğer birçok alanda zaman tasarrufu sağlarken bilgiyi teyit etme imkanı sunmaktadır. Son yıllarda sağlık stratejilerinde yapay zeka teknolojilerine ağırlık verildiğini ifade eden Varlı, birçok AR-GE çalışmasının yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin dünya ile eş zamanlı olarak bilimsel çalışmalara katıldığını belirten Varlı, TÜYZE olarak tanı sistemleri ve cihaz üretimi gibi farklı projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

TÜYZE bünyesindeki “Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarı”nda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Varlı, insan nefesindeki bileşenlerden hastalık tespiti yapabilen akıllı analiz cihazı geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Projenin yaklaşık 6 ay önce başladığını ve insan nefesinde bulunan gazların dağılımını, sıcaklık ve nem değerlerini ölçerek çeşitli hastalıkların teşhisinde hekimlere yardımcı olabilecek bir analiz cihazının üretildiğini belirtti. Keton ve amonyak ölçümü ile kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin çıkarımların da yapılabileceğini dile getiren Varlı, cihazın ölçümlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve İstanbul merkezli hastanelerde veri toplama ve etiketleme aşamasına geçileceğini aktardı.

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin sağlık alanında büyük faydalar sağladığına değinen Varlı, teknolojinin sağlık sektöründeki kullanımının hızla arttığını ve hekimlerin teşhis süreçlerinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Yapay zeka teknolojileri sayesinde hastalıkların erken teşhis edilmesinin mümkün hale geldiğini ve tedavi süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Varlı, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki AR-GE çalışmalarıyla dünya standartlarında bilimsel çalışmalara katkı sağladığını vurgulayarak, teknolojinin sağlık sektöründeki öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanındaki önemi ve kullanımının hızla yayıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu alandaki AR-GE çalışmalarının ve teknolojik gelişmelerin öneminin arttığı açıktır. Türkiye’nin yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında bilimsel araştırmalara katkı sağlaması, sağlık sektöründe teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır. Yapay zeka teknolojileri sayesinde hastaların daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi, sağlık sektörünün verimliliğini arttırmakta ve hekimlerin teşhis süreçlerinde destek olmaktadır. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve teknolojinin sağlık sektöründe daha etkin bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır.

En İyi Haberler

Social Media

Advertisement