PƎRⱯ Reverse exhibition uncovers Istanbul's urban artistry | Daily Sabah - Daily Sabah

“PɘRⱯ: İstanbul’un Şehir Sanatını Ortaya Çıkaran Ters Sergi” – Daily Sabah

Suna and Inan Kıraç Foundation Pera Museum açıklayıcı bir sergi olan PƎRⱯ Reverse’i sunmaktadır. Bauhaus-Universität Weimar’ın “Temsilin Uygulamaları ve Politikaları” sınıfıyla yapılan bir işbirliği sonucunda gerçekleştirilen bu sergi, Mona Mahall ve Yelta Köm liderliğindeki bir sınıf ile Aslı Serbest’in “Geçici Alanlar” sınıfını bir araya getirmektedir. Sergi, günümüz sanat mekanları ve İstanbul’daki kentsel mahalleler hakkında çeşitli bakış açılarını bir araya getirerek yüksek ve popüler kültürler arasında gezinmektedir. Suna ve Inan Kıraç Vakfı’nın Ötekileştiren Resim Koleksiyonu’nda bulunan iki resmi temel alarak, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleştirilmiş kültürel uygulamaları incelemektedir. Sergi aynı zamanda kurumların kentsel çevreleriyle olan ilişkilerini nasıl aracılaştırdığını ve işlettiğini kurmak ve açığa çıkarmak için mimarinin rolüne de odaklanmaktadır.

PƎRⱯ Reverse, “Globals”, “Steps” ve “Speculations” adlı üç bölümden oluşmaktadır. “Globals” bölümünde, ışık işaretlerinin adapte edilmesi, havuzlar, Guzmania bitkisi ve deterjan kokusu, küresel şehri bir enkaza dönüştürmektedir. “Steps” ise temsildeki gerçeklikle yaşanan travmayı ele almakta ve Pera bölgesinin farklı merdivenlerle dolu olan karmaşık ve parçalanmış kentsel topografyasını yansıtmaktadır. “Speculations” ise küresel ekonomik, siyasi ve estetik spekülasyon ve değerlendirme süreçlerine odaklanarak şiddeti farklı şekillerde gerçekleştiren soyut ve küresel süreçleri yorumlamaktadır.

PƎRⱯ Reverse kendilerini bir kurum olarak önermekte ve kendine özgü uygulamalar kümesini keşfetmek için (kültürel) kurumların rolünü araştırmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Bremen, Weimar ve diğer Alman şehirlerinden değişen bir grup sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getirmektedir. Bu sergi, alternatif değerler üzerine spekülasyonlar yaparak yerel kar amacı gütmeyen sanat mekanlarını ve kültürel çalışanları halka açık bir programla keşfetmektedir.